E-mail versturen

Met de optie E-mail versturen kunt u vanuit verschillende modules emails versturen aan uw klanten. Zo kunt u vanuit de module orders en facturen een email versturen met als bijlage de order/factuur in pdf en UBL formaat.

tip: door eerst een filter in te stellen op ">x dagen Openstaand"  kunt u de voorziening E-mail ook gebruiken voor het versturen van betalingsherineringen. 

Ook kunt u vanuit de module 'relaties' emails versturen.

Erg handig is de mogelijkheid om vanuit de module 'artikelen'  een email te versturen aan alle klanten die ooit dat betreffende product hebben afgenomen.

De tekst van de E-mail stelt u in bij de e-mailtemplates.

Zie de online-webhelp voor meer info.