Artikelen

Het artikelenbestand van Stip•t is een eenvoudige lijst van beschikbare items welke geplaatst kunnen worden op een order of een factuur. Per artikel kan een omzetgroep, een prijs en een grootboekrekening worden ingesteld.

Per artikel is ook inzichtelijk aan welke klanten dit artikel is geleverd. Vanuit deze lijst kunt u ook emails versturen.

Artikelen kunnen geimporteerd worden vanuit een excel-bestand.

Stip•t beschikt niet over een uitgebreide voorraad-administratie.

Zie de online-webhelp voor meer info.