RGS Ready

 

Stip•t is (meer dan) RGS Ready.

RGS ( Het referentie grootboek schema ) is een set coderingen waarmee eenheid gebracht kan worden in de verschillende grootboekschema's die in Nederland worden gebruikt. Door het toepassen van een eenduidige codering kunnen andere partijen (accountants, belastingdienst, financiële dienstverleners e.d. ) de inhoud van een administratie correct interpreteren zonder dat zij eerst (handmatig) het groetboekschema hoeven te interpreteren).

'Traditionele' boekhoudprogramma's hebben dit type codering toegevoegd aan hun reeds bestaande functionaliteit, maar daarmee onstaat vaak de situatie dat een nieuwe grootboekrekening moet worden voorzien van zowel de eigen functionele betekenis plus daar bovenop de RGS codering.

Omdat Stip•t is ontstaan na de introductie van het RGS, en wij het RGS volledig omarmen, konden wij de 'traditionele' wijze van coderen geheel achterwege laten. Hiermee ontstaat een consistent geheel zonder het risico dat de verschillende types coderingen met elkaar conflicteren.

Voorbeeld 1:  Bij het configureren van de BTW-codes kunnen alleen relevante grootboekrekeningen worden gekozen (op basis van de RGS-codering)

Voorbeeld 2: bij het aanmaken van een bedrijfsmiddel (investering), toont het programma de juiste rekeningen voor investering en afschrijving.

 

Rapportages volledig op basis van RGS

Een ander voorbeeld van de volledige integratie van het RGS is het feit dat alle rapportages zijn opgesteld op basis van RGS coderingen. De aan de grootboekrekening toegekende RGS-codering bepaalt volledig waar op de balans / VenW de grootboekrekening zal worden vermeld.