Alle functionaliteiten van het Stip•t administratiepakket

Stip•t is een extra compleet boekhoudprogramma, factuurprogramma en administratie programma gericht op efficiëntie en eenvoud. Dit is duidelijk terug te zien in de functionaliteiten.

Stip•t = Boekhoudprogramma

Dagboeken

Dagboeken fungeren als invoerscherm voor de boekhouding. Er zijn verschillende soorten dagboeken, allen met hun eigen specifieke gedrag.  Bijzondere dagboek-types kunnen aanvullende functionaliteit bevatten, zo kunt u b.v. binnen een bankboek de afschriftregels importeren uit een MT940 bestand of via een koppeling met een psd2-provider.

Zie hieronder voor een overzicht van de dagboek-specifieke hulpmiddelen:

Inkoopboek:
- import vanuit email (pop3 / imap)
- Import vanuit mobiele bonnetjes app
- Import vanuit e-Verbinding (peppol)
- import vanuit UBL
- import vanuit een afschrifbestand ( MT940 en CAMT.053 )

Verkoopboek
- import vanuit UBL (ook drag-and-drop)

Memoriaal
- Genereer beginbalans op basis van vorig boekjaar

 

 • Boekingen ontstaan vanuit een import (b.v. de bankkoppeling) worden in eerste instantie vet afgedrukt en dienen handmatig te worden bevestigd, dit is omdat wij van mening zijn dat boekingen nooit ongezien in de administratie mogen komen. Het bevestigen van zo'n boeking is vaak niet meer dan het clicken op de knop "Opslaan en volgende".
   
 • Bedragen worden in beginsel altijd positief geboekt, het programma zorgt er voor dat boekingen het juiste +/- teken krijgen. 
   
 • Met uitzondering van het memoriaal dagboek, het afschrijvingen dagboek en het dagboek voor de openingsbalans, kunnen boekingen vrijwel altijd op 1 regel worden ingevoerd, het programma zorgt voor de uitsplitsing van de BTW.
   
 • Op de tabjes 'memoriaal' en 'subadministratie' maakt het programma inzichtelijk hoe een boeking wordt uitgesplitst en verwerkt.
   
 • Alle dagboeken beschikken over de voorziening "boekingsregels". Deze voorziening kijkt mee met de gebruiker en slaat gekozen combinaties op om ze bij een volgende boeking als boekingssuggestie te presenteren.
  Voorbeeld: als een klant voor de eerste maal een betaling doet onthoudt het programma de combinatie IBAN-klantnummer. Bij een volgende betaling afkomstig van dit IBAN-nummer vult het programma alvast de juiste debiteur in.
   
 • Split-screen: het programma heeft een voorziening om een tweede venster te openen.  In dit tweede venster zullen gerelateerde documenten getoond worden.
  B.v. in het inkoopboek kunt u in het split-screen de inkoopfactuur (pdf) bekijken.

 

 

Zie de online-webhelp voor meer info.

Automatische bankkoppeling

Automatische bankkoppeling

Met de invoering van PSD2 zijn banken verplicht een koppeling aan te bieden voor het binnenhalen van afschrift-regels.
In Stip•t is deze functionaliteit gerealiseerd middels PSD2 providers. Deze dienstverleners zorgen er voor dat boekhoudsoftware op een generieke manier afschriften kan binnenhalen van alle (europese) banken. Zij vragen hiervoor een beperkte vergoeding, vaak €2,= tot €4,= per maand, per bankrekening.

De PSD2 wetgeving verlangt dat u iedere 90 dagen opnieuw toestemming moet verlenen voor deze toegang tot uw bankgegevens.

 

 

 

Zie de online-webhelp voor meer info.

Automatische boekingsregels

Boekingsregels

Tijdens uw gebruik van Stip•t 'kijkt'  het programma met u mee en probeert daarvan te leren zodat het bij een volgende boeking alvast de nodige gegevens voor u invult, dit noemen wij automatische boekingsregels.

Daarnaast zijn er handmatige boekingsregels. Deze kunnen van pas komen als u verschillende soorten betalingen doet aan telkens hetzelfde IBAN-nummer. Bijvoorbeeld betalingen aan de belastingdienst.  Omzetbelasting, loonheffing en wegenbelasting worden allemaal overgemaakt naar hetzelde IBAN-nummer maar worden verwerkt naar verschillende grootboekrekeningen.

Door nu een handmatige boekingsregel te maken: "Als [loonheffing] voorkomt in de omschrijving, selecteer grootboekrekening "1600 afdrachten loonheffing", zorg u er voor dat het programma in de toekomst toch de juiste grootboekrekening kan voorstellen.

 

 

Zie de online-webhelp voor meer info.

Efficiënt importeren van bestanden

Import vanuit verschillende bronnen

Op verschillende plaatsen binnen het programma vindt u de mogelijkheid om gevens te importeren. Dit imporeren kan vaak op verschillende manieren:

 • door het bladeren over uw schijf en het bestand aan te wijzen.
 • door middel van drag-and-drop ('sleep' de bestanden naar Stip•t en 'laat ze vallen' boven de applicatie)
 • door bestanden in een speciefieke map te plaatsen
 • door te importeren vanuit een mailbox
 • door te importeren vanuit een psd2-provider

 

De volgende gegevens kunnen vanuit een bestand geimporteerd worden: Artikelen, relaties, inkoopfacturen, verkoopfacturen, bankafschriften

 

Zie de online-webhelp voor meer info.

BTW-aangifte en ICP-opgave bijhouden

BTW-aangifte en ICP-opgave

Stip•t beschikt over een uiterst intuitieve module voor de aangifte van BTW en ICP opgaves. Het scherm heeft dezelfde indeling als het aangifteformulier. Door op een rubriek te dubbel-clicken krijgt u inzicht in welke posten ten grondslag liggen aan het bedrag op de aangifte. 

De tijdens het aanmaken van de boeking gekozen BTW-code is bepalend voor de rubriek waarin een boeking wordt vermeld.

De daadwerkelijke aangifte is slechts 1 druk op de knop, voor de aangifte worden de PKI-certificaten van Stip•t gebruikt, u hoeft dus zelf geen certificaten aan te schaffen.

Indien achteraf nog boekingen worden aangepast wordt dit meteen zichtbaar (in rood) op de ingediende aangifte, desgewenst kan het programma een suppletie-aangifte voor u genereren en indienen.  Ook handmatige suppletie-aangiftes kunt u m.b.v. Stip•t indenen.

Zie de online-webhelp voor meer info.

Eenvoudig bedrijfsmiddelen en afschrijvingen bijhouden

Bedrijfsmiddelen en afschrijvingen

Bedrijfsmiddelen zijn investeringen welke over meerdere jaren worden afgeschreven. U dient een lijst van bedrijfsmiddelen, inclusief de actuele waarde, op te nemen in uw jaarcijfers.

Stip•t kan u helpen bij deze administratie. Door maandelijks het bedrag van de afschrijving te verwerken in uw boekhouding krijgt u een meer evenwichtig beeld van uw redement. (i.p.v. 1 bedrag per jaar). Stip•t genereert de afschrijvingen in een apart dagboek, ook de opbrengst bij een eventuele verkoop handelt het programma voor u af.

 

Zie de online-webhelp voor meer info.

Kies je eigen grootboekschema met RGS

RGS (Referentie Grootboekschema)

De basis van iedere boekhouding is een set van grootboekrekeningen. Deze grootboekrekeningen zijn altijd voorzien van een nummer volgens een vast schema. Verschillende boekhoudpakketten hanteerden verschillende rekeningschema's waardoor uitwisseling van gevens niet eenvoudig was.

Begin deze eeuw is men daarom gekomen tot een universeel schema van rekeningnummers,  het RGS.  Door iedere grootboekrekening te voorzien van zo'n universele codering zou de uitwisseling en controle van boekhoudingen veel eenvoudiger worden.

Omdat Stip•t is ontstaan na de introductie van het RGS hebben wij het schema van grootboekrekeningen enkel en alleen gebaseerd op het RGS.  T.b.v. de overgang van andere pakketten is het nog steeds wel mogelijk om een rekeningnummer toe te voegen en op basis van deze rekeningnummers te werken.

Zie de online-webhelp voor meer info.

Administratiesoftware

Automatisch importeren van relaties

Importeren relaties

Nieuwe relaties kunnen op verschillende manieren worden aangemaakt binnen Stip•t.

 • Interactief via de knop toevoegen
 • Importeren vanuit het KvK-register
 • Via een API call vanuit een gekoppeld programma
 • Via het importeren van een UBL
 • Importeren vanuit een xls (excel) bestand.

 

Zie de online-webhelp voor meer info.

Relaties aanmaken op basis van KvK vermelding

Koppeling Kamer van Koophandel

Stip•t beschikt over een API koppeling met het KvK bestand. Dit houdt in dat u binnen het programma kunt zoeken naar naam en vestigingsadres van uw relaties en deze met 1 druk op de knop kunt overnemen.

 

Zie de online-webhelp voor meer info.

Onbeperkt aantal gebruikers

Multi-user

Stip•t is een multi-user applicatie wat inhoudt dat het programma gebruikt kan worden door verschillende gebruikers tegelijkertijd.

Per gebruiker is instelbaar welke onderdelen beschikbaar zijn, zo kunt u medewerkers veilig toegang teven tot b.v. het artikelenbestand of facturatie zonder dat men toegang heeft tot de boekhouding.

Door de centrale opslag in de cloud is het ook mogelijk om tegelijkertijd vanaf verschillende locaties te werken. Dit biedt tevens de mogelijkheid om uw accountant (die gratis toegang heeft) ook mee te laten kijken en zondig aanpassingen kan doen.

Een licentie voor Stip•t geeft toegang tot alle modules voor een onbeperkt aantal gebruikers, hieraan zijn dus geen extra kosten verbonden.

Zie de online-webhelp voor meer info.

Database in de cloud

Database in de cloud

Het programma Stip•t wordt lokaal geinstalleerd ( op Windows of MacOS ) en heeft daardoor het gedrag van een native applicatie, snel, vlot, responsive.  

De data van Stip•t wordt opgeslagen in de cloud. Dit heeft als voordeel dat u zelf geen zorgen hoeft te maken over backups, dat doen wij n.l. iedere dag. Ook alle gekoppelde documenten zoals bankafschriften, inkoopfacturen en verkoopfacturen worden in de cloud opgeslagen.

Omdat u uiteindelijk altijd zelf verantwoordelijk blijft voor de bewaarplicht ( 7 jaren) van uw administratie, biedt het programma de optie om een z.g. jaar-archief te downloaden, zo'n jaar-archief bevat alles van een bepaald boekjaar.

Een ander voordeel van deze centrale cloud-opslag is dat u het programma kunt gebruiken vanaf verschillende locaties, en ook tegelijkertijd met verschillende gebruikers.

De cloud-servers van Stip•t zijn redunant uitgevoerd en staan in datacenters in Groningen en Schiedam.

 

Zie de online-webhelp voor meer info.

Begroting en kostenplaatsen bijhouden

Begroting en kostenplaatsen

Een begroting bestaat uit een verwachting van hoe een boekjaar zal gaan verlopen. Het kan zinvol zijn om vooraf een dergelijke begroting op te stellen en gedurende het jaar de realisatie te vergelijken met de begroting.

Een begroting kan worden opgemaakt per grootboekrekening, indien gewenst kunnen bedragen worden verdeeld per kostenplaats.

 

Een kostenplaats is een instrument om dwarsdoorsnedes te maken van een administratie.
Door b.v. de kostenplaats 'personeel'  toe te kennen aan alle kosten gemaakt t.b.v. het personeel, kunt u eenvoudig rapportages produceren van alle personeelskosten, ongeacht op welke grootboekrekening deze zijn geboekt.

Kostenplaatsen kunnen worden toegekend tijdens het maken van een boeking in een dagboek.

 

 

Zie de online-webhelp voor meer info.

Koppel eigen software m.b.v. de API

API

T.b.v. de koppeling met software van derden beschikt Stip•t over een API. Middels deze API kunt u uw eigen (maatwerk) software koppelen. Er zijn ook standaard pakketten (zoals TimeWriter, software voor urenregistratie) die beschikken over een koppeling met Stip•t.

De API van Stip•t bevat de volgende functionaliteit:

 • Inloggen
 • Relaties opzoeken, aanmaken en bijwerken
 • Artikelen opzoeken, aanmaken en bijwerken
 • Facturen aanmaken o.b.v. relatie en artikelen volgens het UBL-format
 • Opvragen van btw-percentages, grootboekrekeningen, factuur- en e-mailsjablonen
 • Versturen van facturen via de e-verbinding
 • Opzoeken van een relatie via de e-verbinding    

 

Zie de online-webhelp voor meer info over Stip•t.

Zie de online-webhelp voor meer over de API.

Snel XML-Auditfile maken en delen

XML-Auditfile

Om de uitwisseling en controle van administraties te vereenvoudigen is men gekomen tot een gestandaardiseerd bestandsformaat genaam XML Auditfile.

Een auditfile bevat alle relevante gegevens van een boekhouding en wordt door de belastingdienst gezien als een afdoende kopie t.b.v. uw bewaarplicht.

Een XML-Auditfile maakt ook onderdeel uit van een jaar-archief.

Zie de online-webhelp voor meer info.

Eenvoudig voldoen aan bewaarplicht

JaarArchief

Als u gebruik maakt van Stip•t worden alle gegevens opgeslagen op onze servers, daar hebt u in beginsel geen omkijken meer naar. Ook het maken van backups wordt door ons verzorgd.

Vanuit de belastindienst rust op u de plicht om de financiele administratie van uw bedrijf voor ten minste 7 jaren te bewaren, dit om controle achteraf mogelijk te maken.

Om dit mogelijk te maken beschikt Stip•t over de mogelijkheid om een z.g. Jaar-archief samen te stellen en deze te downloaden naar uw eigen PC. Op deze manier weet u zeker dat helemaal voldoet aan uw bewaarplicht.

Een JaarArchief bevat:

 • de Stip•t database
 • Alle documenten/bijlages van het inkoopboek
 • Alle documenten/bijlages van het verkoopboek
 • Alle bankafschriften (camt.053 / MT940 )
 • Alle journaalposten per grootboekrekening (xls)
 • Auditfile (xml)
 • Bestand met alle relaties (xls)

 

Zie de online-webhelp voor meer info.

e-Verbinding (Peppol) koppeling

e-Verbinding

UBL is het standaard formaat voor het versturen van e-Facturen. ( en niet PDF).  Een UBL kunt u per emal versturen aan uw klant maar nog mooier zou het zijn als u de UBL zodanig zou kunnen versturen dat deze rechtstreeks in de boekhouding van de klant terecht komt.

Dat kan, er is in Europa zelfs een netwerk voor genaamd Peppol. Voor het versturen van facturen via Peppol kunt u gebruik maken van een provider, deze provider zorgt voor het afleveren van de factuur hetzij via Peppol of anders via email.

TimeWriter beschikt over een koppeling met de provider e-Verbinding. Met behulp van deze provider bent u zelf aangesloten op Peppol en kunt u facturen versturen en ontvangen via dat netwerk.

 

Zie de online-webhelp voor meer info.

Gebroken boekjaar

Gebroken boekjaar

Voor de meeste bedrijven geldt dat het boekjaar gelijk loopt aan het kalenderjaar, n.l. van 1 januari tot 31 december.

Er zijn echter ook uitzonderingen waarbij het boekjaar op een andere datum start, we spreken dan van een gebroken boekjaar.

Stip•t ondersteund gebroken boekjaren in die zin dat de startdatum van een jaar kan worden ingesteld, een boekjaar loopt dan tot diezelfde datum in het volgend jaar.

 

Zie de online-webhelp voor meer info.

Brondocumenten permanent in beeld

Split-screen

Stip•t beschikt over een unieke voorziening genaamd Split-screen. Deze voorziening houdt in dat een tweede venster geopend kan worden voor het tonen van aanvullende (onderliggende) gegevens. Op de verschillende tabs van het split-screen kunnen gegevens getoond worden van de relatie, inkoopfactuur, verkoopfactuur, afbeeldingen van de bonnetjes-app, pdf's, ubl's enz).

Het tweede venster kan desgewenst het eerste venster automatisch volgen.

Deze voorziening komt het best tot zijn recht met een 2e monitor.

 

Zie de online-webhelp voor meer info.

Factuurprogramma

Integratie van facturering

Orders en facturen

Natuurlijk wilt u ook uw verkopen vasteleggen met Stip•t, dit kan middels verkoopfacturen.

Een factuur kunt u opbouwen vanuit uw artikelenbestand maar ook op basis van handmatig aangemaakte factuurregels.

Levert u diensten op basis van vaste periodes, dan kunnen facturen ook ontstaan vanuit de module Abonnementen.

Facturen kunnen ook ontstaan als gevolg van een koppeling middels de API, een voorbeeld van een dergelijk koppeling is TimeWriter, software voor urenregistatie.

Indien bestellingen niet meteen leiden tot een factuur kunt u uw verkopen ook eerst vastleggen als een order.  Een order heeft alle opties van een factuur maar is nog niet verwerkt in de financiele administratie, zo is de afdracht van BTW nog niet doorgevoerd.

De opmaak van facturen er orders kunt u aanpassen middels z.g. template.

Zie de online-webhelp voor meer info.

Periodiek factureren (abonnementen)

Abonnementen

Levert uw bedrijf diensten welke periodiek voor een vast bedrag worden gefactureerd, dan kunt u gebruik maken van de module Abonnementen.

Stel eenmalig in met welke frequentie en bedrag gefactureerd moet worden, en het programma zorgt er voor dat er op tijd een factuur verstuurd wordt.  Er is zelfs een handig tab waarmee u inzicht krijgt in historische- en toekomstige omzet op basis van de afgesloten abonnementen.

Zie de online-webhelp voor meer info.

Automatisch facturen importeren vanuit mailbox

Importeren vanuit mailbox

In een dagboek van het type Inkoop is er de optie om inkoopfacturen te importeren vanuit een mailbox, dat werkt zo:

Vraag uw email-provider/beheerder om een mailbox te maken specifiek voor het ontvangen van facturen. ( b.v. facturen@mijnbedrijf.nl ). Dit email adres maakt u bekend bij uw leveranciers als zijnde specifiek voor facturen.

Binnen Stip•t configureert u de instellingen voor inkomende email zodanig dat het programma deze mailbox kan uitlezen.

Vanuit het inkoopboek kunt u vervolgens de inhoud van deze mailbox raadplegen en inkoopfacturen aanmaken. Heel handig bij deze optie is om split-screen aan te zetten zodat de inhoud van de email of de bijlage in beeld blijft tijdens het aanmaken van de inkoopboeking.

Als de bijlage van de email van het type UBL is, kan Stip•t de inhoud van de factuur correct interpreteren en zelfstandig de boeking maken.

Als u gebruik maakt van providers welke een .pdf kunnen omzetten naar UBL kunt u deze ook via deze mailbox verwerken.
(zoals Storecove, Go2Ubl en Scan en Herken.)

 

Zie de online-webhelp voor meer info.

Eenvoudig factureren voor artikelen/producten

Artikelen

Het artikelenbestand van Stip•t is een eenvoudige lijst van beschikbare items welke geplaatst kunnen worden op een order of een factuur. Per artikel kan een omzetgroep, een prijs en een grootboekrekening worden ingesteld.

Per artikel is ook inzichtelijk aan welke klanten dit artikel is geleverd. Vanuit deze lijst kunt u ook emails versturen.

Artikelen kunnen geimporteerd worden vanuit een excel-bestand.

Stip•t beschikt niet over een uitgebreide voorraad-administratie.

Zie de online-webhelp voor meer info.

Rechtstreeks/automatisch facturen sturen

E-mail versturen

Met de optie E-mail versturen kunt u vanuit verschillende modules emails versturen aan uw klanten. Zo kunt u vanuit de module orders en facturen een email versturen met als bijlage de order/factuur in pdf en UBL formaat.

tip: door eerst een filter in te stellen op ">x dagen Openstaand"  kunt u de voorziening E-mail ook gebruiken voor het versturen van betalingsherineringen. 

Ook kunt u vanuit de module 'relaties' emails versturen.

Erg handig is de mogelijkheid om vanuit de module 'artikelen'  een email te versturen aan alle klanten die ooit dat betreffende product hebben afgenomen.

De tekst van de E-mail stelt u in bij de e-mailtemplates.

Zie de online-webhelp voor meer info.

Factuur templates en lay-outs in eigen huisstijl

Factuurlay-outs

Om uw orderbevestigingen en facturen aan te passen aan de huisstijl van uw bedrijf kunt gebruik maken van de optie om de layout aan te passen.  Een layout is onderverdeeld in een achtergrond en een voorgrond.

In een ideale situatie brengt u de grafische elementen onder in de achtergrond en de tekst elementen in de voorgrond.

Wees terughoudend met de omvang, resolutie en kleurdiepte van uw grafische elementen aangezien deze snel leiden tot pdf bestanden met een grote omvang welke niet ideaal zijn om per email te versturen.

Zie de online-webhelp voor meer info.

E-mail templates en lay-outs in eigen huisstijl

E-mailtemplates

E-mailtemplates vormen de basis voor de te versturen email. De inhoud van een template is een mix van tekst (eventueel grafische elementen) en zogenaamde macro-variabelen.  Tijdens het versturen van de email worden deze macro-variabelen vervangen door de juiste inhoud.

Voorbeeld:  Geachte %Klant.Naam%

De template wordt opgemaakt in HTML en kan dus worden voorzien van opmaak zoals vet, cursief enz)

 

Zie de online-webhelp voor meer info.