Bedrijfsmiddelen en afschrijvingen

Bedrijfsmiddelen zijn investeringen welke over meerdere jaren worden afgeschreven. U dient een lijst van bedrijfsmiddelen, inclusief de actuele waarde, op te nemen in uw jaarcijfers.

Stip•t kan u helpen bij deze administratie. Door maandelijks het bedrag van de afschrijving te verwerken in uw boekhouding krijgt u een meer evenwichtig beeld van uw redement. (i.p.v. 1 bedrag per jaar). Stip•t genereert de afschrijvingen in een apart dagboek, ook de opbrengst bij een eventuele verkoop handelt het programma voor u af.

 

Zie de online-webhelp voor meer info.