Begroting en kostenplaatsen

Een begroting bestaat uit een verwachting van hoe een boekjaar zal gaan verlopen. Het kan zinvol zijn om vooraf een dergelijke begroting op te stellen en gedurende het jaar de realisatie te vergelijken met de begroting.

Een begroting kan worden opgemaakt per grootboekrekening, indien gewenst kunnen bedragen worden verdeeld per kostenplaats.

 

Een kostenplaats is een instrument om dwarsdoorsnedes te maken van een administratie.
Door b.v. de kostenplaats 'personeel'  toe te kennen aan alle kosten gemaakt t.b.v. het personeel, kunt u eenvoudig rapportages produceren van alle personeelskosten, ongeacht op welke grootboekrekening deze zijn geboekt.

Kostenplaatsen kunnen worden toegekend tijdens het maken van een boeking in een dagboek.

 

 

Zie de online-webhelp voor meer info.