1 Dagboeken

Dagboeken fungeren als invoerscherm voor de boekhouding. Er zijn verschillende soorten dagboeken, allen met hun eigen specifieke gedrag.  Bijzondere dagboek-types kunnen aanvullende functionaliteit bevatten, zo kunt u b.v. binnen een bankboek de afschriftregels importeren uit een MT940 bestand of via een koppeling met een psd2-provider.

Zie hieronder voor een overzicht van de dagboek-specifieke hulpmiddelen:

Inkoopboek:
- import vanuit email (pop3 / imap)
- Import vanuit mobiele bonnetjes app
- Import vanuit e-Verbinding (peppol)
- import vanuit UBL
- import vanuit een afschrifbestand ( MT940 en CAMT.053 )

Verkoopboek
- import vanuit UBL (ook drag-and-drop)

Memoriaal
- Genereer beginbalans op basis van vorig boekjaar

 

 • Boekingen ontstaan vanuit een import (b.v. de bankkoppeling) worden in eerste instantie vet afgedrukt en dienen handmatig te worden bevestigd, dit is omdat wij van mening zijn dat boekingen nooit ongezien in de administratie mogen komen. Het bevestigen van zo'n boeking is vaak niet meer dan het clicken op de knop "Opslaan en volgende".
   
 • Bedragen worden in beginsel altijd positief geboekt, het programma zorgt er voor dat boekingen het juiste +/- teken krijgen. 
   
 • Met uitzondering van het memoriaal dagboek, het afschrijvingen dagboek en het dagboek voor de openingsbalans, kunnen boekingen vrijwel altijd op 1 regel worden ingevoerd, het programma zorgt voor de uitsplitsing van de BTW.
   
 • Op de tabjes 'memoriaal' en 'subadministratie' maakt het programma inzichtelijk hoe een boeking wordt uitgesplitst en verwerkt.
   
 • Alle dagboeken beschikken over de voorziening "boekingsregels". Deze voorziening kijkt mee met de gebruiker en slaat gekozen combinaties op om ze bij een volgende boeking als boekingssuggestie te presenteren.
  Voorbeeld: als een klant voor de eerste maal een betaling doet onthoudt het programma de combinatie IBAN-klantnummer. Bij een volgende betaling afkomstig van dit IBAN-nummer vult het programma alvast de juiste debiteur in.
   
 • Split-screen: het programma heeft een voorziening om een tweede venster te openen.  In dit tweede venster zullen gerelateerde documenten getoond worden.
  ​​​​​​​B.v. in het inkoopboek kunt u in het split-screen de inkoopfactuur (pdf) bekijken.

 

 

Zie de online-webhelp voor meer info.