E-mailtemplates

E-mailtemplates vormen de basis voor de te versturen email. De inhoud van een template is een mix van tekst (eventueel grafische elementen) en zogenaamde macro-variabelen.  Tijdens het versturen van de email worden deze macro-variabelen vervangen door de juiste inhoud.

Voorbeeld:  Geachte %Klant.Naam%

De template wordt opgemaakt in HTML en kan dus worden voorzien van opmaak zoals vet, cursief enz)

 

Zie de online-webhelp voor meer info.