Gebroken boekjaar

Voor de meeste bedrijven geldt dat het boekjaar gelijk loopt aan het kalenderjaar, n.l. van 1 januari tot 31 december.

Er zijn echter ook uitzonderingen waarbij het boekjaar op een andere datum start, we spreken dan van een gebroken boekjaar.

Stip•t ondersteund gebroken boekjaren in die zin dat de startdatum van een jaar kan worden ingesteld, een boekjaar loopt dan tot diezelfde datum in het volgend jaar.

 

Zie de online-webhelp voor meer info.