Importeren van bestanden

Op verschillende plaatsen binnen het programma vindt u de mogelijkheid om gevens te importeren. Dit imporeren kan vaak op verschillende manieren:

  • door het bladeren over uw schijf en het bestand aan te wijzen.
  • ​​​​​​​door middel van drag-and-drop
  • door bestanden in een speciefieke map te plaatsen
  • door te importeren vanuit een mailbox
  • door te importeren vanuit een psd2-provider

 

De volgende gegevens kunnen vanuit een bestand geimporteerd worden: Artikelen, relaties, inkoopfacturen, verkoopfacturen, bankafschriften

 

Zie de online-webhelp voor meer info.