JaarArchief

Als u gebruik maakt van Stip•t worden alle gegevens opgeslagen op onze servers, daar hebt u in beginsel geen omkijken meer naar. Ook het maken van backups wordt door ons verzorgd.

Vanuit de belastindienst rust op u de plicht om de financiele administratie van uw bedrijf voor ten minste 7 jaren te bewaren, dit om controle achteraf mogelijk te maken.

Om dit mogelijk te maken beschikt Stip•t over de mogelijkheid om een z.g. Jaar-archief samen te stellen en deze te downloaden naar uw eigen PC. Op deze manier weet u zeker dat helemaal voldoet aan uw bewaarplicht.

Een JaarArchief bevat:

  • de Stip•t database
  • Alle documenten/bijlages van het inkoopboek
  • Alle documenten/bijlages van het verkoopboek
  • Alle bankafschriften (camt.053 / MT940 )
  • Alle journaalposten per grootboekrekening (xls)
  • Auditfile (xml)
  • Bestand met alle relaties (xls)

 

Zie de online-webhelp voor meer info.