RGS (Referentie Grootboekschema)

De basis van iedere boekhouding is een set van grootboekrekeningen. Deze grootboekrekeningen zijn altijd voorzien van een nummer volgens een vast schema. Verschillende boekhoudpakketten hanteerden verschillende rekeningschema's waardoor uitwisseling van gevens niet eenvoudig was.

Begin deze eeuw is men daarom gekomen tot een universeel schema van rekeningnummers,  het RGS.  Door iedere grootboekrekening te voorzien van zo'n universele codering zou de uitwisseling en controle van boekhoudingen veel eenvoudiger worden.

Omdat Stip•t is ontstaan na de introductie van het RGS hebben wij het schema van grootboekrekeningen enkel en alleen gebaseerd op het RGS.  T.b.v. de overgang van andere pakketten is het nog steeds wel mogelijk om een rekeningnummer toe te voegen en op basis van deze rekeningnummers te werken.

Zie de online-webhelp voor meer info.

Meer relevantie info vindt u hier: