XML-Auditfile

Om de uitwisseling en controle van administraties te vereenvoudigen is men gekomen tot een gestandaardiseerd bestandsformaat genaam XML Auditfile.

Een auditfile bevat alle relevante gegevens van een boekhouding en wordt door de belastingdienst gezien als een afdoende kopie t.b.v. uw bewaarplicht.

Een XML-Auditfile maakt ook onderdeel uit van een jaar-archief.

Zie de online-webhelp voor meer info.